Pildid Juuru kihelkonna ajaloost, inimestest ja sündmustest.
Maareformi 15. aastapäev Maidlas

Maareformi 15. aastapäev Maidlas

Dateering: 1930
Asukoht: Maidla Juuru kihelkond Harju maakond
Maareformi 15. aastapäev Maidlas: kol.-ltn Borgelin koos külaliste ja kohalike asunikega.

Aasta enne mõisa müümist tähistas Borgelin koos Maidla rahvaga maareformi 15. aastapäeva. Ajaleht Maa Hääl kirjutab toimunu kohta järgmist:

"Suuremaks pidupäevaks maidlalastele ja ümbruskonnale kujunes 1. mai. Maidlasse kogunes seks päevaks üle kolmesaja lähema ja kaugema ümbruskonna talupidaja, et pühitseda meie maareformi 15. aastapäeva. Seks puhuks olid kohale sõitnud ka asundusameti juhataja T. Sinberg ja Maidla mõisa südame omanik, Taani wabatahtlikke juht, kol. R.Borgelin

Pikema kõnega maareformi saawutusist esines hra Sinberg aktusel, mis oli korraldatud lossi esisel platsil. Peale selle kõnelesid weel omaaegne Juuru walla sekretär praegune asunik ja wabadusristi kavaler Koov, endine wallawanem Raspel ja praegune wallawanem Ausmees. Kaks esimest juhtisid Juuru walla omavalitsuse tööd just maareformi algpäewil. Aktust kaunistasid weel ettekanded Juuru pasunakoorilt ja rahwariides tütarlastelt. Pidupäewa puhul oli Maidla loss dekoreeritud rahwuslippudega. 

Aktusele järgnes ühine eine, mille osa võttis üle saja inimese. Esimesena kõneles sellel kol. Borgelin, kes mainis, et oma sünnimaa kombe kohaselt ta palub esimesena edasi anda tervitused hr. riigiwanemale, kellel suured teened, et praegu siin põllupidajatena koos istuda võidakse ja et ka meie wabadussõda wõidi pidada õnnerikka lõpuni. Maidla asundusest on maad saanud 30 perekonda."
 

    Lisa kommentaar


    eu logod 5400d