Pildid Juuru kihelkonna ajaloost, inimestest ja sündmustest.
Samaritlaste Kaiu Kolonn

Samaritlaste Kaiu Kolonn

Dateering: 1930
Asukoht: Kasvandu, Kaiu Juuru kihelkond Harju maakond
Raamatus Kaiu sõnas ja pildis on trükitud sama pilt ja saab lugeda ka samariitlaste tegemistest. Organisatsiooni eesmärgiks on aidata ligemest kõikjal, kus seeon vajalik: anda õnnetusjuhtumil ja äkilisil haigestumisil esimest abi kuni arsti kätte saamiseni: talitada, transporteerida haigeid, gaasitatuid ja haavatuid; hoolitseda mahajäetute eest; olla abiks nii era kui ka kaitseväe tervishoiu ja sanitaar-asutustele - sotsiaaltervishoiu ninghooldekande alal võitluses haigustega, eriti nakkushaigustega; korraldad selgitustööd, kuidas hoiduda haigustest ...
Samariitlased kandsid rinnas Eesti Punase Risti märki.

    Lisa kommentaar


    eu logod 5400d