Pildid Juuru kihelkonna ajaloost, inimestest ja sündmustest.
EELK Juuru Mihkli kogudus 700

EELK Juuru Mihkli kogudus 700

Dateering: 1938-09-29
Asukoht: Juuru alevik Juuru kihelkond Harju maakond
EELK Juuru Mihkli koguduse 700. aastapäev 1938. aastal. Vaimulikud Juurust ja kaugemalt ning koguduse juhatuse ja nõukogu liikmed abikaasadega.

1938. a, 29. septembril sai aastapäevade tähistamise traditsioon alguse - tähistati 700. aastapäeva!

Ajalehes "Eesti Kirik" 06.10.1938. a ilmus selpuhul pikem kirjutis Juuru koguduse ajaloost ja tähtpäeva tähistamisest. Neist viimasest kirjutati järgmist:

"Juuru kog. 700. a juubelipüha mihklipäeval, 29. sept. s.a. oli suurel arvul koguduse liikmeid kirikusse toonud, ehkki oli äripäev ja kirikust mitte kaugel kohalist laata peeti. Vaevalt kõik kirikulised mahtusid piduliku jumalateenistuse ajal kirikusse.

Jumalateenistusele, mille pidasid piiskop H. B. Rahamägi, piiskoplik vikaar A. Soomre, praost J. Aunwer, õpetaja B. Hasselblatt, abipraost R. Jõgis ja kohalik õpetaja praost emeeritus Chr. Brasche, mindi ühes koguduse juhatuse ja nõukoguga rongkäigus.

Piiskop terwitas kogudust juubeli puhul altarist üteldes, et kogudust on kandnud läbi sajandite meie "Jumal ja kõikide Isa, kes on kõikide üle, ja kõikide läbi, ja teie kõikide sees." Selles usus ja vaimus kasvagu ja töötagu Juuru kogudus ka edasistel aegadel, siis saadab Jumal kogudust oma õnnistusega. Jutlustas piiskoplik vikaar õpetaja A. Soomre tekstil 1. Peetruse 2, 5. Kohalik õpetaja tervitas kogudust ja külalisi kantslist. Selle järele ütlesid tervitusi kogudusele praost J. Aunver Ida-Harju praostkonna poolt, õpetaja B. Hasselblatt ja preester Maripuu kohaliku ap. õigeusu koguduse poolt. Jumalateenistust kaunistas koorilaul, kiriku altarit ehtisid uued violett katted ja põrand oli kaetud uue vaibaga.

Jumalateenistuse järel oli kaetud lõunalaud ligi 80 kutsustud külalisele ja koguduseliikmele. Sel koosviibimisel tervitas piiskop kogudust, lauldi hümni viimane salm: Su üle Jumal valvaku.

Juuru kogudus on suure hoolega oma välispidist elu korraldanud. Kirik, leerimaja, õpetaja elamu jne on remonditud. Kogudus töötab usinasti Jumala riigi põllul. Tema hingekarjane, praost emer. Chr. Brasche võis koguduse juubelipühal tagasi vaadata 35 aastase koguduse õpetaja tegevusele ja köster G. Liima 20 a köstri tööpõllule. Koguduse nõukogu ja juhatusegi liikmed on kauemat aega juba oma kohustusi truult täitnud. Koguduse juures töötab naiskomitee.

Jumal õnnistagu juubelikogudust edasistel aastatel ja kinkigu temale oma vaimu väge Issanda viinamäel töötamiseks."

Facebook - Juuru Mihkli kogudus 700

    Lisa kommentaar


    eu logod 5400d